450 TL
ve Üzeri Ücretsiz Kargo
Siparişleriniz Aynı Gün Kargoda

Kişisel Veri Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni’nin amacı, GT Bilişim Turizm Reklam Pazarlama Tic. Ltd. Şti. (“bebeye” veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan https://www.bebeye.com/ adresinde yer alan web sitesinin, (“Portal”) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Aydınlatma Metni’nde tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım Sözleşmesi ve Çerez Politikası’ndaki tanımlar dikkate alınacaktır.

 

 • Kimlik Bilgisi
 • Müşteri ve Üye Bilgisi
 • Görsel İşitsel Bilgi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri ve Üye İşlem Bilgisi
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri
 • Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Talep, Şikâyet Yönetim Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Risk Yönetimi Bilgisi
 • Hukuki İşlem Bilgisi
 • Pazarlama Bilgisi
 •  
 •  

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla GT Bilişim Turizm Reklam Pazarlama Tic. Ltd. Şti (“Bebeye” ve/veya “Şirket”) olarak, siz müşterilerimizin, üyelerimizin, web sitesi ve mobil uygulama ziyaretçilerimizin www.bebeye.com web sitemizi ve mobil uygulamamızı (“Web Sitesi ve Mobil Uygulama”) ziyaret ederek yapacağınız alışverişleriniz sırasında veya üyelik işlemleriniz sırasında talep edilen kişisel verilerinizin gizliliğinin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunmasına son derece önem vermekteyiz.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) çerçevesinde Bebeye ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Bu kapsamda, Şirketimiz ile müşteri hizmetleri, Bebeye web sitesi ve mobil uygulamasında sunulan hizmetler kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz Bebeye tarafından aşağıda belirtilen haller çerçevesinde KVK Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak işlenmektedir.

KVK Kanunu’nun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, işbu aydınlatma metnini inceleyerek, Bebeye tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanılan kişisel verilerin neler olduğu, işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.


Bebeye Tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesi


KVK Kanunu uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.


Bebeye Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz


Bebeye tarafından işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

 

 

 

Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Bebeye tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir

 • Şirket iç operasyonlarının, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve Şirket operasyonlarının güvenliğinin temin edilmesi, iş faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik, yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Bebeye Web Sitesi ve Mobil Uygulamasını daha kolay kullanılır hale getirmek,
  İş sürekliliğinin sağlanması ve kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuksal taleplere ilişkin faaliyetler ile hukuki işlerin yürütülmesi,
 • Verilerin doğru ve güncel tutulması, Veri sahibinin şikâyeti, soru, talep ve önerilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve karşılanması,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Müşteri ve üyelerle akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Üyelerimizi tanımak ve iletişimimizi geliştirmek,
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki ve analitik analizler, profilleme/segmentasyon çalışmaları,Hedefleme (=targeting) ve yeniden hedefleme (=re-targeting) yoluyla size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması,
 • Müşteriye daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, daha uygun hizmetler ve ürünler geliştirilebilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi,
 • Bebeye tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi,
 • Çeşitli raporların, araştırmaların ve/veya sunumların hazırlanması ve sunulması;
 • Sosyal medya hesaplarının ve Web Sitesi ve Mobil Uygulamanın yönetilmesi,
 • Şirketimiz , çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirket’in sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sizlere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, satın alma işlemlerinizi sağlama hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme.

Amaç ve hukuki sebepleri dahilinde verilerinizi açık rızanız ile işleyebilmektedir.

 

Bebeye Tarafından İşlenen Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi


Kişisel verileriniz, şirketimiz/ internet sitemiz/mobil uygulamalarımız/ çağrı merkezimiz / ortak veya tedarikçi firmalar, anlaşmalı kuruluşlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.


Doğrudan Tarafımıza Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmet’in ifası için ve Portal’ın kullanımı öncesinde veya sırasında, bebeye’ye Kullanıcıların kendi açık rızaları ve insiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından bebeye’ye verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.

Platformumuzu Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: bebeye’nin sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir. Bu tür verilere yönelik insiyatifinizi mobil cihaz üzerindeki ayarlarınızdan kullanabilirsiniz-değiştirebilirsiniz.

Bebeye, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

Çerez Politikasına Çerezler adresinden ulaşabilirsiniz.


Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?


Elde ettiğimiz kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde yurtiçinde veya yurtdışında bebeye’nin ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işlenebilir.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.


Veriler Kimlerle Paylaşılmaktadır?


Kişisel Verileriniz Aktarılabileceği Kurum/Kuruluşlar :


 


VERİ
AKTARIMI YAPABİLECEK KİŞİLER


TANIMI


VERİ
AKTARIM AMACI


İş Ortağı


“bebeye”’in
ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat veya Topluluk Şirketleri ile birlikte
muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır.

 


İş ortaklığının
kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak


Tedarikçi

 

“bebeye”’in
ticari faaliyetlerini yürütürken “bebeye”’in emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak “bebeye”’e hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır.


 

“bebeye”’in
tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve “bebeye”’in ticari
faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin “bebeye”‘e sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak.

 
Hissedarlar


“bebeye”
yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkili gerçek kişiler


İlgili mevzuat hükümlerine göre “bebeye”’in şirketler hukuku, etkinlik yönetimi

Ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak
 Şirket
Yetkilileri


 


İlgili mevzuat hükümlerine göre “bebeye”’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu
kurum ve Kuruluşları


İlgili mevzuat hükümlerine göre “bebeye”’in ticari faaliyetlerine ilişkin
stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim Amaçlarıyla sınırlı olarak

 


Hukuk- Danışmanlık
Birimleri


“bebeye”in
hizmet ilişkisi içerisinde bulunduğu danışmanlık şirketleri ve hukuk büroları


“bebeye”
ve/veya karşı tarafın hukuki merciler önünden hak ve menfaatlerin tesisi ile
yargısal işlemlerin tesisi


Kargo Şirketi

 

“bebeye”in
akdi ilişki içerisinde bulunan ve amaçla uyumlu olarak sipariş tesliminin sağlanması
amacıyla çalışılan kargo şirketleri


“bebeye”
ile satın alma ilişkisi kuran kişilerin siparişlerinin teslimini sağlamak

Denetim Firmaları

“bebeye”in
akdi ilişki içerisinde kanuni zorunluluktan kaynaklı denetimini gerçekleştiren
şirketler


“bebeye”in
mali, idari ve hukuki yönden denetiminin sağlanması

 


Kişisel Verilerinizin Aktarımı


Kişisel verileriniz, Bebeye faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Bebeye politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Bebeye tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda Bebeye hissedarlarına, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Bebeye iştiraklerine, alt kuruluşlarına, işletmelerine, Bebeye’nin her türlü temsilcisi, hizmet sağlayıcısı ve/veya alt yüklenicisi ve bağlı şirketlerine, kargo şirketlerine, banka ve ödeme kuruluşlarına, GSM Operatörlerine, sosyal medya paylaşım sitelerine ve Bebeye’nin hak ve/veya görevlerini devretmeyi teklif ettiği her türlü kişiye, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir.

 

Kişisel verilen aktarılması yönünden rıza almayan hallerde ilgili kişiler ile amaca uygun ve amaçla sınırlı olmak kaydıyla paylaşılabilecektir. Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir. Bebeye, kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen şartları sağlamak koşulu ile yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

 

Kişisel Verileriniz Saklanma Süresi:


Bebeye, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.


Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler “bebeye”’nin o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak “bebeye”’nin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ; ilgili mevzuat ve “bebeye”’nin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse ; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda “bebeye”’ye yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz


Bebeye, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerinizi Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir. Bu önlemlere ve detaylı bilgilere Çağrı Merkezimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.


Bebeye, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Aydınlatma Metni ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Bebeye, işbu Aydınlatma Metni hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet edeceğini beyan eder.

 

Verilerinize Yönelik Haklarınız


6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme


 

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?


Kullanıcı, işbu Aydınlatma Metnine konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Bebeye’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.bebeye.com internet sitemizin sayfasından ulaşabileceğiniz  Veri Sahibi Başvuru Formu’nu  doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile
Namık Kemal Mah. Değirmen Sok. Nu:20/A Ümraniye/İstanbul adresine iletilmesi, Veri Sahibi adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun gtbilisim@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi yöntemleri ile verilerinize yönelik taleplerinizi tarafımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.